Khám mất trí

HỌ TÊN BỆNH NHÂN :chau lien to
TUỔI :18t
HẸN KHÁM BỆNH:Khám bệnh người già
GIỜ:14h00
NGÀY HẸN:2016-07-07
SỐ ĐIỆN THOẠI:0903040291
EMAIL::chauliento482@gmail.com