Thứ haiThứ bathứ tưThứ nămThứ sáuThứ bảyChủ nhật
7:00 am
Bệnh Nhân D
7:00 am
7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
ddđ
áđâdd
2:00 pm
2:30 pm
áđââs
ddđdấđá

Bệnh nhân B
2:00 pm
3:00 pm
Bệnh nhân E
fsf
2:00 pm
2:30 pm
sfsfdsf
3:00 pm
4:00 pm
Bệnh nhân Q
xét nghiệm tổng quát
4:00 pm
5:00 pm
Bệnh tim mạch
Bệnh nhân QBệnh nhân Q
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
Bệnh nhân E
dsfsdf
8:00 pm
8:30 pm
sdsfdsfds
Bệnh nhân A
8:00 pm
8:30 pm

Thứ hai

Thứ ba

thứ tư

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật